Sigorta, Bankacılık, Eğlence, Danışmanlık, Eğitim, Sosyal Devlet ve başka Hizmet sektörü konuları

hizmet çeşitleri ve türleri bankacılık sigorta eğitim eğlence perakende satış yayıncılık faktorin sağlık konaklama danışmanlık avukatlık
  • Hizmet Sektörü, ekonomide Üçüncül endüstri olarak adlandırılır ve Sigortacılık, Bankacılık, Eğlence, Danışmanlık, Eğitim, taşımacılık ve sağlık sektörü gibi başka sektörleri kapsar.
  • Hizmet sektörü, genel olarak kar amacı gütmeyen ve kar amaçlı kuruluşlara ayrılabilir.
  • Ekonomistler, bir ülkenin ekonomisi büyüdükçe ve geliştikçe, hammadde üreten birincil sektör küçülürken üçüncül sektörün büyüdüğünü vurgular.
  • Hizmet sektörü artık katma değer açısından küresel ekonominin en büyük sektörüdür ve özellikle daha gelişmiş ekonomilerde önemlidir.

Hizmet Sektörü Nedir?

Hizmet sektörü konuları ekonominin hizmet üreten ve sunan sektörüdür. Üç sektörlü makroekonomik teoriye göre, üç ana ekonomik sektör vardır – birincil, ikincil ve üçüncül.

Birincil sektör: hammadde toplama işi ile uğraşan endüstrilerden oluşur. Tarım ve balıkçılık endüstrilerinin yanı sıra madencilik şirketlerini, kereste şirketlerini ve petrol sondaj şirketlerini içerir.

İkincil sektör: otomobil üreticileri, mobilya mağazaları ve giyim perakendecileri gibi mal üretimi ve satışı ile ilgili tüm işletmeleri içerir.

Üçüncül sektör – hizmet sektörü: Finansal hizmetler endüstrisi, internet teknolojisi (BT) ve sağlık ve eğlence endüstrileri gibi endüstrileri içerir.

Hizmet Sektörünün Önceliği

Hizmet sektörünün üçüncü sektör olarak belirlenmiş olması, hiçbir şekilde ekonomik önemi açısından üçüncü sırada yer aldığı anlamına gelmemelidir.

Geçtiğimiz yüzyılda hizmet sektörü hızla genişledi. 21. yüzyılın başında, en gelişmiş ülkelerde ekonominin en büyük sektörü olarak imalat ve perakende malları sektörünü gölgede bırakmıştı.

21. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri, devasa imalat sanayisi sayesinde egemen dünya ekonomisi haline gelmişken; 21. yüzyılın başlarında, dünya çapındaki ekonomik hakimiyeti devasa hizmet sektörüne dayanıyordu.

hizmet dökümü sözleşmesi sektörü hizmetçiler yaşlılık ve sosyal hizmet öğretmen hizmet puan yönetmeliği kazancım asal e-devlet

üçüncül indüstri ile ile ilgili bazı terimleri ve adresler

SGK Hizmet Dökümü nedir? ne işe yarar? nereden alınır?: SGK hizmet dökümü geçmişte çalıştığınız dönemlerde yatırılan sgk primlerinin listesidir, ve ona bakarak kaç zamandır sgk’lı olduğunuzu, işveren SGK primlerini doğru yatırıp yatırmadığını ve ne zaman emekli olursunuz gibi bilgileri elde edebilirsiniz. SGK‘lı olanlardan bazı durumlarda SGK hizmet dokümü istenir, mesela kredi çekmek istediğinizde, kidem ve ikramiye hesaplamasında, vize almakta, mahkemede. 4A, 4B, 4C ve 4D gibi farklı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Sigorta çeşitleri var, sizin SGK sigorta türünüz hangisinden ise, hepsini e-devlet kapısından elde edebilirsiniz.

hizmet sözleşmesi nedir? aslında her türlü hizmet veren ve hizmet alan arasında yapılan sözleşmeye hizmet sözleşmesi denir, halk içinde Türk Borçlar Kanunun 393. maddesinde belirlenen işveren ve işçinin arasında belirli veya belirsiz süreli sözleşmelere denir.

hizmet sektörü nedir? Hizmet sektörü, diğer işletmelere ve nihai tüketicilere hizmet sağlayan sektördür. Hizmetler, sigorta, bankacılık, danışmanlık, sağlık, eğlencede olabileceği gibi malların üreticiden tüketiciye taşınması, dağıtımı ve satışını içerebilir. Bununla birlikte, fiziksel malları dönüştürmek yerine, insanlarla etkileşime girerek ve müşteriye hizmet ederek odak noktası insanlardır.

sosyal hizmet: Sosyal Hizmetler bir Üniversite bölümü olarak, toplumda yaşlı, çocuk. engelli madde bağımlısı gibi dezavantajlı bireylere yardım edip topluma kazandırmayı yapan kişileri yetiştirmeyi amaçlar. bu çalışmalar genellikle Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı yönetiminde yapılır.

0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.