Sigorta türleri ve çeşitleri, tanımları ve fiyatları


Hayat bir gün size de bir fırçasını fırlatacak – buna hiç şüphe yok. Sigortalı olsanız da olmasanız da.

Sigorta sizi tıbbi masraflar gibi beklenmedik masraflardan korur . Çoğu insan sigortanın önemli olduğunu bilse de, herkes farklı sigorta türlerini ve nasıl yardımcı olabileceklerini bilmiyor. sigorta türleri ve faydalarını öğrendikten sonra, hayatınızın hangi kısımları daha çok riskli olduğunu farkedip, o risklere karşı doğru sigorta türünü seçip hayatınızı güvence altına alabilirsiniz.

Bazı yaygın sigorta türleri şunlardır:

 • Hayat Sigortası
 • Sağlık sigortası
 • Ev ve konut sigortaları
 • Araç sigortaları
 • Mesleki sigortalar

Sosyal ve Özel Sigortalar

Bazen Sosyal(kamu) ve Özel sigorta arasında bir ayrım yapılır. Kamu (veya sosyal) sigorta, hükümet planları aracılığıyla finanse edilen Sosyal Güvenlik, Sağlık, geçici sakatlık sigortası ve benzerlerini içerir. Özel sigorta planları, bunun tersine, özel şirketler veya kuruluşlar tarafından sunulan her türlü kapsamdır. Bu bölümün odak noktası özel sigortadır.

Hayat sigortası

yıllık ve pirim iadeli hayat sigortası BES teminat tezminat

Hayat sigortası, ölümünüzde ailenize veya diğer bazı hak sahiplerine hizmet sağlar. aynı zamanda hayat sigortası ödemelerin bir kısmını vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz. hayat sigortası pirimleri genelde yıllık ödenir. sadece hayatı kaybetmek değil başka kalıcı maluliyet gibi riskleri de kapsayabilir

İki genel tür mevcuttur:

 • yıllık hayat sigortası: bu sigorta türü ile 1 yıl içerisinde, kendinizin ölüm riskine karışı ayilenizi maddı bakımdan koruyabilirsiniz, bu sigorta teminatına başka kapsamlar(maluliyet, işsizlik vesaire gibi) da eklene bilir. bu sigorta aynı zorunlu trafik sigortası veya kasko gibidir, pirim ödediğiniz süre içinde hayatınızı kaybettiğiniz durumda teminat ödenir, yoksa ödediğiniz pirmler boşa gider. karşılığında Teminata kıyasla daha az prim ödersiniz, mesela 100000 tl teminat beklentisini 1 yıllık hayat sigortası için, 1000 tl gibi bir prim ödeyerek elde edebilirsiniz, yani küçük fiyatlar ile yüksek teminatlar satın alabilirsiniz.
 • Prim İadeli Hayat Sigortası: prim iadeli hayat sigortası uzun müddetli bir sigortadır genelde 12 yıl bazında olur, düzenli prim ödediğiniz sırada hayatınızı kaybetseniz ise, teminat ailenize veya poliçede belirlenen kişiye verilir, 12 yıl ‘dan sonra hala hayattasınız ise ödediğiniz primleri topluca geri alabilirsiniz. çoğu sigortacılar, paranın değeri enflasyona karşı korunması için genelde dolar cinsinden pirim alırlar. örnek olarak, 12 yıl 100000$ teminatlı prim iadeli hayat sigortası fiyatları, süre sonunda pirim alabileyim diyorsunuz ise yılda 3500$ gibi bir para ödemeniz gerekiyor(12 yıl içerisinde toplam 40000 – 45000 dolar arası) bu süreçte 11000$ vergiden kar edebilirsiniz yani aslında toplam 32000 dolar gibi bir prim ödüyorsunuz. süreç içerisinde hayatınızı kaybedersiniz ailenize 100000$ tazminat ödenir, sağ kalırsınız ise ödediğiniz 45000$ pirimin tamamını kendiniz alırsınız.

Sağlık sigorta türleri

sağlık sigorta türleri sgk ssk işkur bağkur prim işsizlik tamamlayıcı özel seyahat sigortası

SGK Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. SGK sigortalı biri hastalık durumunda devlet hastanelerine giderse tamamen ücretsiz hizmet alır, ama anlaşmalı özel hastanelere giderse, ücretin bir kısmını SGK öder ama daha çok kısmını(aşağı yukarı %70 gibi) fark ücreti olarak kendisi öder. bu oran hastane ve branşlarda farklılık gösterebilir, hangi hastanede ne kadar oranda ödemek gerekiyor sorusunun cevabını, özel hastane ilave ücret hesaplam sitesinden öğrenebilirsiniz. SGK sigotanız olsa da olmasa da sağlık ile ilgili başka sigorta türleri de var : tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigorta, seyahat sigortası ve …

SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu)

SGK Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. SGK sigortalı biri hastalık durumunda devlet hastanelerine giderse tamamen ücretsiz hizmet alır, ama anlaşmalı özel hastanelere giderse, ücretin bir kısmını SGK öder ama daha çok kısmını(aşağı yukarı %70 gibi) fark ücreti olarak kendisi öder. bu oran hastane ve branşlarda farklılık gösterebilir, hangi hastanede ne kadar oranda ödemek gerekiyor sorusunun cevabını, özel hastane ilave ücret hesaplam sitesinden öğrenebilirsiniz

SGK sigortalıları 3 çeşit olur ve 4A, 4B ve 4C olarak adlandırılır:

 • 4A: eski adı ile SSK olanlara denir, bir işyerinde süzleşmeli olarak çalışan kişilerin sağlık sigortasıdır, 4A sigortası çeşitli ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılar, aynı anda emeklilik, işsizlik, geçici iş göremezlik gibi durumlarda teminat öder. 4A sigortalılar, Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? sorusunun cevabını e-devlet sisteminden öğrenebilirler.
 • 4B: eski adı ile bağ-kur olarak tanınan sigortanın adıdır. bağkur sigortalıları esnaf, tacir ve serbest mesleki olan ve kendisi kendinin patronu olanlardı, bunlar sigorta pirimini kendileri öder. biraz farklı olsada aynı 4A sigortalılar gibi sağlık hizmetleri ve emeklilikten faydalanabilirler. sadece işsizlik maaşı alamazlar.
 • 4C: eskiden Emekli Sandığı adı ile bilinmekteydi. 1 yıldan daha az çalışan veya mevsimlik olarak çalışan kişiler 4C sistemine bağlıdır
 • 4D: 4A, 4B ve 4C dışında günlük veya 6 aydan az süre ile çalışanları kapsayan sigorta çeşididir

Tamamlayıcı Sağlık sigortm

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalısını ama özel hastanelerde fark ücreti vermek istemiyorsunuz ise Tamamlayıcı Sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. bu sigorta türü ile sadece SGK geçerli olan hastaneler ve sağlık kurumlarını kullanabilirsiniz ve girişiniz SGK’lı olarak yapılmalıdır, bu şekilde ücretin SGK oranını sgk öder kalan fark ücretini tamamlayıcı sigorta yapan sigortacı firma öder. Tamamlayıcı sağlık sigortası, yatarak tedavi, ayakta tedavi ve doğumu kapsayan farklı paketleri oluyor. örnek olarak 1 yıllık limitsiz yatarak tedavi ve 10 tane ayakta tedavi kapsayan sigortanın fiyatları ve yıllık primi 1500 – 2000 tl arasında olur.

Özel sağlık sigortam

eğer sgk’lı değilsiniz veya SGK’nın geçerli olmadığı yerlerde ve kapsamadığı alanlarda sağlık hizmeti almak istiyorsunuz, özel sağlık sigortası tam size göredir. özel sağlık sigortaları genelde daha kapsamlıdır ve SGK anlaşması olmayan hastane ve sağlık kurumlarının bir çoğunda da geçerli olur, aynı anda ek prim ödeyerek yurt dışında da kullana bilirsiniz. fakat dikkat etmelisiniz ki Özel sağlık sigortası ile tam ücretsiz hizmet almıyorsunuz ve aynı SGK sağlık sigortası gibi ücretin bir kısmını sigortacı şirket öder, sizde fark ücreti ödersiniz fakat bu oran SGK’a kıyasla daha azdır, yani SGK ile özel hastaney gittiğinizde ücretin %70’ni ödersiniz ama Özel sigorta kapsamında bu oran %20 gibidir. özel sağlık sigortasının kapsadığı alanlar ile ilgili çok farklı prim hesaplamalı oluyor, fiyatları ve yıllık prim 1000 liradan başlar 20000 lira kadar olabilir.

Seyahat sağlık sigortam

Seyahat sigortası ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kendinizi güvence altına alabilirsiniz, çeşitli risk durumlarında örneğin sağlık sorunu ve hastalık, kaza, bagaj kaybı, uçak biletinin iptali ve ya gecikmesi gibi riskleri güvence altına alabilirsiniz türüdür. Seyahat sağlık sigortası özellikle yurt dışı seyahatlerde vize almak için gereklidir. fiyat olarak 10 günlük bir seyahat sigortası fiyatları, için avrupa ülkelerine 120 tl tüm dünya için 200 tl gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor.

Bireysel Emeklilik türleri

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES), çalışan ve ya çalışmayan herkese yaşlandıktan sonra beklediği hayat kalitesini güvence altına alıyor, bu sistem ile aylık prim ödeniyor, ödenen primlere ek %25 devlet payı ekleniyor ve toplam paralar farklı yatırım fonlarında değerlendiriliyor, genelde 10 yıl süre ile oluyor, süre sonunda ödediğiniz primler+devlet payı+ yatırım fonlarından elde edilen gelirler, topluca size veriliyor, isterseniz onu topluca almazsanız ve sigortacı şirket ile anlaşarak maaş şeklinde alabilirsiniz. bu sistem Prim İadeli Hayat Sigortası ile benzerliği olsada, bir çok bakımdan farklıdır, Prim İadeli Hayat Sigortası bir sigorta aracıdır ve siz ödediğiniz ilk yılda bile hayatınızı kaybetseniz yine de teminatın tümü ayilenize ödenir, süre sonunda hayatta olursunuz ise sadece ödediğiniz primi(dolar cinsinden) geri alırsınız. Bireysel Emeklilik sistem(BES) aslında bir tasarruf sistemidir, ne kadar prim ödersini o kadar tasarruf etmiş olursunuz, ek olarak devlet payı %25 ve yatırım fonlarından kazandığınız parayı da elde etmiş olursunuz.

Zorunlu Trafik Sigortası

Araba kullanan herkes kaza yapabilir, kaza zamanı çoğu zaman kendimizde veya kendi aracımızda meyadana gelen hasardan çok karşı tarafın aracına veya aractaki insanlara gelen hasar başımızı derde sokar, bu sorunun maddi kısmı giderilmesi için Zorunlu Trafik sigortası kullanılır, hasar anında karşı tarafta meydana gelen maddi ve bedeni zararları sigorta firmanız karşılar, bu sayde he sigorta yaptıran hemde karşı taraf için güvence sağlanır ve o yüzden bu sigorta tüm trafike çıkan araçlar için zorunludur.

Kasko

Kasko Zorunlu trafik sigortasının tersidir, her türlü araç kazasında, karşı taraf yoksa veya karşı taraftan kaynaklı kaza değilse, sizin uğradığınız hasarı karşılar, sadece kaza değil, afet durumları, çalınma ve buna benzer gibi olaylarda karşılaştığınız hasarlar da kasko tarafından karşılanır ve hasarın maddi kısmı size ödenir

Yangın sigortası

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. Yangın Sigortası, Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir

Zorunlu Deprem DASK

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 268 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Mesleki Sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk sigortası ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetinde, Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veyab) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı  sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir.