Sigorta nedir? ne işe yarar? ve nasıl çalışır

Sigorta nedir? ne işe yarar? ve nasıl çalışır

Sigorta nedir? sigorta hizmet sektörünün en önemli dallarından biridir ve diğer sektörlerin ve kişilerin güvenli ve öngörülebilir planlarını destekler. Sigorta satın almak çok zor olmamalı. evet, Sigorta almadan önce düşünmeniz gereken çok şey var ama unutmayın, yalnız değilsiniz.

Sigorta sağlayıcınız size bir poliçe belgesinden çok daha fazlasını söyleyebilir. Risk yönetimi uzmanları, aracılar ve uzmanlar size sigorta hakkında ihtiyacınız olan bilgileri verebilir. ancak genellikle tarafsız değildirler ve sizi belirli sigorta şirketlerine ve sigorta türlerine yönlendirmeye çalışacaklardır. bu yüzden önce sigorta konularını anlamak için biraz zaman ayırın ve yatırımınızın sağlam olduğundan emin olun.

Sigorta ile ilgili terimler

Sigortacılık, hizmet sektörünün en önemli bölümlerindendir, ve diğer sektörlerin ve insanların güvenli ve öngörülebilir planlarını destekler. Konuya girmeden önce Sigorta ile ilgili bazı terimlerin tanımlarını yaparsak daha yararlı olacak.

 • Sigorta bir geri ödeme sözleşmesidir. Örneğin, yangın, kasırga ve deprem gibi belirli tehlikelerden kaynaklanan kayıpları geri ödüyor.
 • Sigortacı, geri ödeme sözü veren şirket veya kişidir.
 • Sigortalı, hayat sigortası hariç diğer sigorta çeşitlerinde ödemeyi alan kişidir, hayat sigortasınad, ödeme, sözleşmesinde adı geçen yararlanıcıya gider.
 • Lehdar / Menfaatdar sigortadan faydalanacak kişidir, genelde sigortalının kendisi olur, hayat sigortasında pliçede belirlenmiş kişi olur.
 • Prim, sigorta almak için sigortacı firmaya ödediğiniz paradır ve genelde yıllık veya 6 aylık ödenir.
 • poliçe sigorta Sözleşmesine denir.
 • Riziko sigortalının başına gelecek olaylar, riskler veya tehlikelere denir.
 • Teminat, sigortalı bir zarara uğradığında, sigortacının vereceği güvencedir, güvence farklı şeyler olabilir, para ise, ödenecek miktara Tazminat denir.
 • Acente sigorta şirketinin farklı yerlerdeki bayisidir, sigorta şirketi tarafından sizinle sözleşme imzalar ve Riziko durumunda size teminat veya tazminat öder.
 • Broker, Acente’nin tersine sigortacının tarafında olan, en iyi ve uygun sigorta seçiminde yardımcı olan ve hasar durumunda, sigortacının haklarını koruyan kişi veya firmadır, örnek olarak Sigortam net firması ve sitesi Broker sayılır.
 • Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı sigorta oranlarını, poliçe standartlarını, rezervleri ve sektörün diğer yönlerini denetler.

Sigorta ne işe yarar, sigortaya ihtiyacım var mı?

Sigorta nedir ne işe yarar nasıl çalışır pirim poliçe indirilebilir firma

Sigorta yaparak hayatınızdaki risklerin tehilike ve yönetim yükünü üstünüzden atıp sigorta firmasına taşıyorsunuz, mesela bir aracınız varsa her zaman kaza yapma risikiniz var ve bu riski düşünmek zorundasınız, o riske karşı yeterli tasarrufunuz bulunmalıdır ki kaza olursa mağdur duruma düşmeyesiniz, bunu yönetmek ve düşünmek herkesin üzerine bir yük olur. bu yükü üstünüzden atıp, bu riskin yönetimini daha profesyonel bir ekipe bırakarak, daya kolay ve mutlu yaşama sahip olabilirsiniz, işte sigorta firmaları bunun için var, siz ayda veya yılda küçük bir prim ödeyerek, ilgili risk ve onun yaratacağı mağduriyet yükünü üstünüzden atıp sigorta firmasına bırakırsınız, trafik sigortanız varsa, kaza durumunda karşı tarafa verdiğiniz mali ve cani zararı sigorta firması karşılar, veya kasko sigortanız varsa, kazadan siz sorumlu olsanız bile sizin zararınızı yine de sigorta firması karşılar, başka sigorta türleri de aynı işlem ve mantık ile çalışır.

Sigorta Sistemi Nasıl Çalışır?

Sigorta iki ana kategoriye ayrılır:

 • Mülkiyet (Araba, Ev, İş ve …) ve Kaza sigortası (P&C), Mülkiyet ve kaza sigortası, işletmeleri ve bireyleri hem fiziksel hem de finansal kayıplara ve eşyalarına veya varlıklarına ilişkin risklere karşı korur.
 • Hayat ve Sağlık sigortası, Hayat ve sağlık sigortası, insanları erken ölüm, hastalık veya hastalık nedeniyle maddi kayıplara karşı sigortalar.

To protect agKayıp ve riske karşı korumak için:

 • Sigorta şirketi, evinizi, işinizi, arabanızı, Yaşamınızı veya Sağlığınızı kapsama riskini kabul etmek için yıllık bir maliyet veya prim tahmin eder. Primler, sigorta şirketlerinin gelecek yılın talepleri için ne kadar ödemeleri gerektiğini düşündüklerine dayanmaktadır.
 • Aylık veya yıllık olarak, bu riski sizin adınıza üstlendiği için sigortacınıza bir prim ödersiniz.
 • Sigorta şirketiniz tüm primleri büyük bir havuza koyar. Sigortanız yıllık bir sözleşmedir, bu nedenle havuz her seferinde yalnızca bir yıl çalışır.
 • Sigorta şirketiniz, o yıl birkaç davacının kayıplarını ödemek için birden fazla prim havuzu kullanır.
 • Bir talepte bulunmazsanız paranızı geri alamazsınız; bunun yerine aynı sigorta şirketi ile sigorta yaptıran diğer sigortalıların primleri ile havuzlanır. Bir talepte bulunursanız, para poliçe sahiplerinin prim havuzundan gelir.
en iyi sigorta firmasi hangisi nasıl hayat trafik kasko konut kasko sağlık hesaplama

Sık Sorulan Sorular (SSS)

 1. Basit bir deyişle sigorta nedir?
  Sigorta, bir şirkete para ödediğiniz bir düzenlemedir ve size hoş olmayan bir şey olursa, örneğin mülkünüzün çalınması veya hasar görmesi veya ciddi bir hastalığa yakalanmanız durumunda size para öderler.
 2. sigorta primi ne demek?
  bir sigorta şirketine sigorta için tek bir ödeme olarak veya bir dizi yıllık veya aylık ödemelerden biri olarak ödediğiniz, üzerinde anlaşmaya varılmış bir miktar para
 3. Sigorta primi vergisi nedir?
  Sigorta Primi Vergisi (IPT), çoğu genel sigorta primi veya potansiyel prim için geçerli olan KDV gibi sigortacılara uygulanan bir vergidir. Sigortacınız primi sizden tahsil ettikten sonra vergi doğrudan Devlete ödenir.
 4. Sigorta primi finansmanı nedir?
  bir sigorta priminin maliyetini karşılamak için bir kişiye veya şirkete borç verilmesidir. Prim finansmanı kredileri genellikle bir prim finansman şirketi olarak bilinen bir üçüncü şahıs finans kuruluşu tarafından sağlanır; ancak sigorta şirketleri ve sigorta aracı kurumları zaman zaman prim finansmanı platformları aracılığıyla prim finansmanı hizmeti vermektedir. Prim finansmanı, esas olarak, mal ve kaza sigortasından farklı olarak hayat sigortasının finansmanına ayrılmıştır.
 5. Sigorta primi finansmanı nedir?
  Sigorta primi finansmanı, yıllık sigorta primlerinizi esnek bir geri ödeme planı ile ödemenize ve işletme sermayenizi işletmenizde tutmanıza olanak tanır.
 6. sigorta poliçesi nedir?
  Bir sigorta poliçesi/planı, bir kişi (Poliçe Sahibi) ile bir sigorta şirketi (Sağlayıcı) arasındaki bir iletişimdir. … Sigortacı, olası bir durumda sigortalıya/vekil adayına sigorta şartlarına bağlı olarak toplu bir meblağ sağlar.
 7. sigorta poliçe numarası nedir?
  Sigorta poliçe numarası, her poliçe sahibine sigorta poliçesini tanımlaması için verilen benzersiz bir numaradır. Araç sigorta poliçenizi ve kapsamını tanımak için referans numarası olarak kullanılır.
 8. sigorta poliçesi sahibi nedir?
  Sigorta poliçesi sahibi, sigorta poliçesini satın alan kişidir ve bu poliçede tanımlanan tüm avantajlardan yararlanır. Politikada değişiklik yapmalarına veya iptal etmelerine izin verilir. Poliçe sahibi ayrıca poliçeye daha fazla kişi ekleme seçeneğine de sahiptir, ardından bu kişiler de sigorta kapsamına girer.
 9. sigorta poliçesi yaşam döngüsü nedir
  Sigorta poliçesi yaşam döngüsü, bir sigorta poliçesinin nasıl hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerektiğini anlatan bir süreçtir. Kesin olarak tanımlanmış pratik bir süreçten ziyade politikaya yeni başlayanlar için didaktik bir rehber olarak hizmet eder.
 10. sigortadan düşülebilir ne demek?
  İndirilebilir, birçok sigorta kapsamı türünün önemli bir özelliğidir. Kapsanan bir hak talebi için kendi cebinizden ödediğiniz para miktarıdır. Genellikle ev sahipleri, kiracılar ve otomobil sigortası poliçelerinde belirli teminatlar için indirimler bulacaksınız.
 11. sigorta talebi nedir?
  Bir talep, yalnızca sağlayıcınıza yapılan bir taleptir. Bir hak talebinde bulunduğunuzda, mülkünüz hasar gördü veya yaralandınız. Yalnızca politikanızda listelenen adlandırılmış tehlikelerden birinin neden olduğu bir şeyi talep edebilirsiniz. Poliçeniz sizi kayıp veya zararları kapsar ve tazmin eder. Talep, varsa masraflardan payınızı ödedikten sonra bu tazminatın talep edilmesidir.
Hayat Sigortası nedir? nasıl hesaplanır, hangisi alınır

Bireysel Hayat Sigortası nedir? BES ile ne Farkı var, fiyatları nasıl? hangisi tavsiye olunur?


Çoğu kişiye hayat sigortasının ne olduğunu sorun, size öldüğünüzden sonr ailenize para ödeyen bir sigorta türü olduğunu söylerler. Birde temel poliçe özelliklerini, mevcut farklı poliçe türlerini, nasıl çalıştıklarını sorun, muhtemelen konuyu değiştirecekler.

Evet Hayat sigortasında, sigorta şirketi, odediğiniz prim karşılığında ölümünüzden sonra belirttiğiniz kişilere(genellikle ailenize) ölüm yardımı olarak bilinen toplu bir ödeme yapar. ve aileniz parayı istedikleri şekilde kullanabilir.  konuyu daha detaylı incelemeden önce önemli başlıkları gözden geçirelim:

 • Hayat sigortası, sigortalı öldüğünde poliçe sahibine ölüm tazminatı ödeyen yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir.
 • Bir hayat sigortası poliçesinin yürürlükte kalması için, sigortalının en az bir primi peşin ödemesi veya zaman içinde düzenli prim ödemesi gerekir.
 • Sigortalı öldüğünde, poliçenin belirtilen lehtarları, poliçenin nominal değerini veya ölüm parasını alacaktır.
 • Vadeli hayat sigortası poliçeleri belirli bir süre sonra sona erer. Daimi hayat sigortası poliçeleri, sigortalı ölene, prim ödemeyi durdurana veya poliçeden vazgeçene kadar aktif kalır.
 • Bir hayat sigortası poliçesi, ancak onu düzenleyen şirketin mali gücü kadar iyidir. sizin vefatınızda şirket iflas durumda ise aileniz parasız kalabilir veya, devlet garanti fonları taleplerin bir kısmını ödeyebilir.

Hayat sigortasına ihtiyacım varmı, bu sigortayı en çok kimler almalıdır

Hayat sigortasının amacı, finansal olarak size bağımlı olan insanlara, siz öldükten sonra finansal yardım ve destek sağlamaktır. Elbett prim iadeli hayat sigorta türleri il, belli bir sene sonra, kendiniz hayatta kalırsınızsa o finansal desteği kendinize de alabilirsiniz.

Eğer biriyle birlikte(eşiniz, çocoğunuz, partneriniz ve …) bir ipotekli eve sahipseniz ve siz öldükten sonra onlar ipotek ödemelerini yapamayacaklarsa, hayat sigortasına ihtiyacınız var. Beslenme, barınma ve kendi başlarına yapacak yaşa gelene kadar onları giydirme konusunda size bağlı olan küçük çocuklarınız varsa, hayat sigortasına ihtiyacınız vardır.

Gerçekten yüksek bir net geliriniz varsa ve varlıklarını tüm finansal yükümlülüklerinizi karşılayacaksa, hayat sigortasına ihtiyacınız yoktur. Mütevazı bir net geliriniz varsa, ancak bağımlılarınız yoksa (örneğin, çocuklarınız büyümüşse) hayat sigortasına ihtiyacınız yoktur. Yani gerçekten, mali açıdan durumunuz iyise, genellikle hayat sigortasına ihtiyac duymazsınız.

Diğer taraftan, hayat sigortasının amacını anlamayan birçok insan, süresi dolacaksa ve sonunda hiçbir şey almayacaksa neden yıllarca poliçeye ödemeye devam etmeleri gerektiğini ve ödedikleri primler bir kara deliğe düşen para gibi olduğunu sormaya başladıktan sonra bazı sigorta şirketleri onları da tatmin edecek bir ürün ürettiler ve ismini de prim iadeli hayat sigortası koydular. Yani sigorta sektörü dinle dedi, sen bize daha fazla para ver, biz de senin için yatırım yapalım, böylece sonunda biraz para almanı garanti ederiz. Başka bir deyişle, tüm yaşam Hayat sigortası veya Prim iadeli hayat sigortası. 

Prim iadeli hayat sigortasında sorun şu ki, sigorta endüstrisi yatırımınızın getirisini maksimize etmek zorunda değil – sadece garanti ettiklerini size geri vermek zorundalar, bu yüzden yaklaşımları oldukça muhafazakar olma eğiliminde. Ayrıca, genellikle yüksek idari ücretler alırlar (bunu poliçenizden çıkarırlar), bu nedenle bu yatırımda, muhafazakar bir yatırım yaklaşımı nedeni ile, olması gerekenden daha az kazanırsınız.

Mesele şu ki, çoğu insan normalda hiç tasarruf düşünmez ve geleceğe yatırım yapmaz, bu durumda, bazı yatırımlar (prim iadeli hayat sigortası) hiç yatırım yapmamaktan iyidir – en azından zorunlu bir tasarruftur. Ayrıca, getiriler oldukça mütevazı olsa bile, en azından garantilidir.

Bu nedenle, riske son derece tahammülsüz olan ve kendi başlarına tasarruf yapmayacak veya yatırım yapmayacak insanlar için prim iadeli hayat sigortası anlamlıdır . yoksa vadeli hayat sigortası daha mantıklıdır.

Hayat Sigortası Türleri

hayat sigortası 2 ana türe ayrılır ve her türün altında farklı çeşitler yer almaktadır:

1- Vadeli (yıllık) hayat sigortası

vadeli hayat sigortasi nedir nasıl alınır iptal edilir hesaplama vergi indirimi fiyatları

Bu sigorta türü ile 1 yıl içerisinde, kendinizin ölüm(veya kalıcı maluliyet) riskine karışı, ayilenizi maddı bakımdan koruyabilirsiniz. hayat sigortası teminatı başka durumları(maluliyet, işsizlik vesaire gibi) da kapsayabilir. tam kapsamlı hayat sigortası sigortası aynı zorunlu trafik sigortası veya kasko gibidir, pirim ödediğiniz süre içinde riskili olay(hayatınızı kaybetme) durumu olursa teminat ödenir, yoksa ödediğiniz pirmler boşa gider. karşılığında Teminata kıyasla daha az prim ödersiniz, mesela 100000 tl teminat beklentisini ,1 yıllık 1000 tl gibi bir prim ödeyerek elde edebilirsiniz. teminat beklentisine karşı ne kadar prim ödeyeceğiniz farklı sigorta firmalarında değişebilir, sigorta acenteleri ile konuşabilirsiniz, veya Hayat Sigortası Hesaplama araçlarını kullana bilirsiniz. e-devlet kapısından Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama yapabilirsiniz

yıllık hayat sigortasını farklı sigorta firmaları, farklı riskler ekleyerek farklı adlar ile sunuyorlar ama hepsinin mahiyeti aynıdır, küçük bir prim karşılığında, başınıza gelebilecek çeşitli hayati riskler karşılığında aylenizi veya sevdiklerinizi, belli bir temnat ile güvence altına alırsınız.

2- Pirim iadeli hayat sigortası

en iyi hayat sigortasi firması hangisi uygun tam kapsamlı odeme hastalıklar online kapatılır geri alınır

Belirli bir süre boyunca ölüm yardımı ödemesini garanti eden vadeli sigortadan farklı olarak , kalıcı poliçeler ömür boyu teminat sağlar. Kalıcı hayat poliçenizi belli bir şartlarda iptal edebilirsiniz ve ödediğiniz primlerin nakit değerini geri alabilirsiniz(bazı ücretler kesildikten sonra)

prim iadeli hayat sigortası uzun müddetli bir sigortadır genelde 12 yıl bazında olur, her ay düzenli prim ödediğiniz sırada hayatınızı kaybetseniz ise, teminat ailenize veya poliçede belirlenen kişiye verilir, ama 12 yıl ödemeden sonra hala hayattasınız ise ödediğiniz primleri topluca geri alabilirsiniz, kısacası Hem risklere karşı korunayım hem de sigorta süresi sonunda ödediğim parayı geri alabileyim diyorsunuz ise bu sigorta tam size göre. Beklenmedik durumlarda sevdiklerinizin maddi bakımdan perişan hale düşeyeceğinden emin olursunuz, aynı anda sigorta süresi sonunda sağlığınız yerinde ise, ödediğiniz paranın nerdeyse aynı değerini(genelde dolara indeksli olur) geri alırsınız.

Bu sigorta türü paranın değeri enflasyona karşı korunması için genelde dolar cinsinden hesaplanır. örnek olarak, 12 yıl 100000$ teminatlı hayat sigortam olsun, süre sonunda pirim alabileyim diyorsunuz ise yıllık 3500$ gibi bir para ödemeniz gerekiyor(12 yıl içerisinde toplam 40000 – 45000 dolar arası) bu süreçte 11000$ vergiden kar edebilirsiniz, yani toplam 32000 dolar gibi bir prim ödüyorsunuz, süreç içerisinde hayatınızı kaybedersiniz ailenize 100000$ tazminat ödenir, sağ kalırsınız ise ödediğiniz 45000$ pirimin tamamını kendiniz alırsınız.

kalıcı hayat sigortaları iki alt türe bölünür Tüm Hayat Sigortası ve Evrensel hayat sigortası

Prim İadeli Hayat Sigortası avantajları

 • Vergi avantajı: Hayat Sigortasına ödediğiniz prim miktarı, vergi matrahından düşer.
 • Yaşam teminatı: ile belirlenen sigorta süresi sonunda prim iadesi avantajından yararlanın.
 • sağlık hizmetleri: Acil durumlarda ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı hizmetinden faydalanın.

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alın.

Sigorta türleri, tanımları ve fiyatları

Sigorta türleri ve çeşitleri, tanımları ve fiyatları


Hayat bir gün size de bir fırçasını fırlatacak – buna hiç şüphe yok. Sigortalı olsanız da olmasanız da.

Sigorta sizi tıbbi masraflar gibi beklenmedik masraflardan korur . Çoğu insan sigortanın önemli olduğunu bilse de, herkes farklı sigorta türlerini ve nasıl yardımcı olabileceklerini bilmiyor. sigorta türleri ve faydalarını öğrendikten sonra, hayatınızın hangi kısımları daha çok riskli olduğunu farkedip, o risklere karşı doğru sigorta türünü seçip hayatınızı güvence altına alabilirsiniz.

Bazı yaygın sigorta türleri şunlardır:

 • Hayat Sigortası
 • Sağlık sigortası
 • Ev ve konut sigortaları
 • Araç sigortaları
 • Mesleki sigortalar

Sosyal ve Özel Sigortalar

Bazen Sosyal(kamu) ve Özel sigorta arasında bir ayrım yapılır. Kamu (veya sosyal) sigorta, hükümet planları aracılığıyla finanse edilen Sosyal Güvenlik, Sağlık, geçici sakatlık sigortası ve benzerlerini içerir. Özel sigorta planları, bunun tersine, özel şirketler veya kuruluşlar tarafından sunulan her türlü kapsamdır. Bu bölümün odak noktası özel sigortadır.

Hayat sigortası

yıllık ve pirim iadeli hayat sigortası BES teminat tezminat

Hayat sigortası, ölümünüzde ailenize veya diğer bazı hak sahiplerine hizmet sağlar. aynı zamanda hayat sigortası ödemelerin bir kısmını vergi yükümlülüğünüzden düşebilirsiniz. hayat sigortası pirimleri genelde yıllık ödenir. sadece hayatı kaybetmek değil başka kalıcı maluliyet gibi riskleri de kapsayabilir

İki genel tür mevcuttur:

 • yıllık hayat sigortası: bu sigorta türü ile 1 yıl içerisinde, kendinizin ölüm riskine karışı ayilenizi maddı bakımdan koruyabilirsiniz, bu sigorta teminatına başka kapsamlar(maluliyet, işsizlik vesaire gibi) da eklene bilir. bu sigorta aynı zorunlu trafik sigortası veya kasko gibidir, pirim ödediğiniz süre içinde hayatınızı kaybettiğiniz durumda teminat ödenir, yoksa ödediğiniz pirmler boşa gider. karşılığında Teminata kıyasla daha az prim ödersiniz, mesela 100000 tl teminat beklentisini 1 yıllık hayat sigortası için, 1000 tl gibi bir prim ödeyerek elde edebilirsiniz, yani küçük fiyatlar ile yüksek teminatlar satın alabilirsiniz.
 • Prim İadeli Hayat Sigortası: prim iadeli hayat sigortası uzun müddetli bir sigortadır genelde 12 yıl bazında olur, düzenli prim ödediğiniz sırada hayatınızı kaybetseniz ise, teminat ailenize veya poliçede belirlenen kişiye verilir, 12 yıl ‘dan sonra hala hayattasınız ise ödediğiniz primleri topluca geri alabilirsiniz. çoğu sigortacılar, paranın değeri enflasyona karşı korunması için genelde dolar cinsinden pirim alırlar. örnek olarak, 12 yıl 100000$ teminatlı prim iadeli hayat sigortası fiyatları, süre sonunda pirim alabileyim diyorsunuz ise yılda 3500$ gibi bir para ödemeniz gerekiyor(12 yıl içerisinde toplam 40000 – 45000 dolar arası) bu süreçte 11000$ vergiden kar edebilirsiniz yani aslında toplam 32000 dolar gibi bir prim ödüyorsunuz. süreç içerisinde hayatınızı kaybedersiniz ailenize 100000$ tazminat ödenir, sağ kalırsınız ise ödediğiniz 45000$ pirimin tamamını kendiniz alırsınız.

Sağlık sigorta türleri

sağlık sigorta türleri sgk ssk işkur bağkur prim işsizlik tamamlayıcı özel seyahat sigortası

SGK Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. SGK sigortalı biri hastalık durumunda devlet hastanelerine giderse tamamen ücretsiz hizmet alır, ama anlaşmalı özel hastanelere giderse, ücretin bir kısmını SGK öder ama daha çok kısmını(aşağı yukarı %70 gibi) fark ücreti olarak kendisi öder. bu oran hastane ve branşlarda farklılık gösterebilir, hangi hastanede ne kadar oranda ödemek gerekiyor sorusunun cevabını, özel hastane ilave ücret hesaplam sitesinden öğrenebilirsiniz. SGK sigotanız olsa da olmasa da sağlık ile ilgili başka sigorta türleri de var : tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigorta, seyahat sigortası ve …

SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu)

SGK Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. SGK sigortalı biri hastalık durumunda devlet hastanelerine giderse tamamen ücretsiz hizmet alır, ama anlaşmalı özel hastanelere giderse, ücretin bir kısmını SGK öder ama daha çok kısmını(aşağı yukarı %70 gibi) fark ücreti olarak kendisi öder. bu oran hastane ve branşlarda farklılık gösterebilir, hangi hastanede ne kadar oranda ödemek gerekiyor sorusunun cevabını, özel hastane ilave ücret hesaplam sitesinden öğrenebilirsiniz

SGK sigortalıları 3 çeşit olur ve 4A, 4B ve 4C olarak adlandırılır:

 • 4A: eski adı ile SSK olanlara denir, bir işyerinde süzleşmeli olarak çalışan kişilerin sağlık sigortasıdır, 4A sigortası çeşitli ayakta ve yatarak tedavi masraflarını karşılar, aynı anda emeklilik, işsizlik, geçici iş göremezlik gibi durumlarda teminat öder. 4A sigortalılar, Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim? sorusunun cevabını e-devlet sisteminden öğrenebilirler.
 • 4B: eski adı ile bağ-kur olarak tanınan sigortanın adıdır. bağkur sigortalıları esnaf, tacir ve serbest mesleki olan ve kendisi kendinin patronu olanlardı, bunlar sigorta pirimini kendileri öder. biraz farklı olsada aynı 4A sigortalılar gibi sağlık hizmetleri ve emeklilikten faydalanabilirler. sadece işsizlik maaşı alamazlar.
 • 4C: eskiden Emekli Sandığı adı ile bilinmekteydi. 1 yıldan daha az çalışan veya mevsimlik olarak çalışan kişiler 4C sistemine bağlıdır
 • 4D: 4A, 4B ve 4C dışında günlük veya 6 aydan az süre ile çalışanları kapsayan sigorta çeşididir

Tamamlayıcı Sağlık sigortm

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalısını ama özel hastanelerde fark ücreti vermek istemiyorsunuz ise Tamamlayıcı Sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. bu sigorta türü ile sadece SGK geçerli olan hastaneler ve sağlık kurumlarını kullanabilirsiniz ve girişiniz SGK’lı olarak yapılmalıdır, bu şekilde ücretin SGK oranını sgk öder kalan fark ücretini tamamlayıcı sigorta yapan sigortacı firma öder. Tamamlayıcı sağlık sigortası, yatarak tedavi, ayakta tedavi ve doğumu kapsayan farklı paketleri oluyor. örnek olarak 1 yıllık limitsiz yatarak tedavi ve 10 tane ayakta tedavi kapsayan sigortanın fiyatları ve yıllık primi 1500 – 2000 tl arasında olur.

Özel sağlık sigortam

eğer sgk’lı değilsiniz veya SGK’nın geçerli olmadığı yerlerde ve kapsamadığı alanlarda sağlık hizmeti almak istiyorsunuz, özel sağlık sigortası tam size göredir. özel sağlık sigortaları genelde daha kapsamlıdır ve SGK anlaşması olmayan hastane ve sağlık kurumlarının bir çoğunda da geçerli olur, aynı anda ek prim ödeyerek yurt dışında da kullana bilirsiniz. fakat dikkat etmelisiniz ki Özel sağlık sigortası ile tam ücretsiz hizmet almıyorsunuz ve aynı SGK sağlık sigortası gibi ücretin bir kısmını sigortacı şirket öder, sizde fark ücreti ödersiniz fakat bu oran SGK’a kıyasla daha azdır, yani SGK ile özel hastaney gittiğinizde ücretin %70’ni ödersiniz ama Özel sigorta kapsamında bu oran %20 gibidir. özel sağlık sigortasının kapsadığı alanlar ile ilgili çok farklı prim hesaplamalı oluyor, fiyatları ve yıllık prim 1000 liradan başlar 20000 lira kadar olabilir.

Seyahat sağlık sigortam

Seyahat sigortası ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kendinizi güvence altına alabilirsiniz, çeşitli risk durumlarında örneğin sağlık sorunu ve hastalık, kaza, bagaj kaybı, uçak biletinin iptali ve ya gecikmesi gibi riskleri güvence altına alabilirsiniz türüdür. Seyahat sağlık sigortası özellikle yurt dışı seyahatlerde vize almak için gereklidir. fiyat olarak 10 günlük bir seyahat sigortası fiyatları, için avrupa ülkelerine 120 tl tüm dünya için 200 tl gibi bir fiyat ödemeniz gerekiyor.

Bireysel Emeklilik türleri

Bireysel Emeklilik Sistemi(BES), çalışan ve ya çalışmayan herkese yaşlandıktan sonra beklediği hayat kalitesini güvence altına alıyor, bu sistem ile aylık prim ödeniyor, ödenen primlere ek %25 devlet payı ekleniyor ve toplam paralar farklı yatırım fonlarında değerlendiriliyor, genelde 10 yıl süre ile oluyor, süre sonunda ödediğiniz primler+devlet payı+ yatırım fonlarından elde edilen gelirler, topluca size veriliyor, isterseniz onu topluca almazsanız ve sigortacı şirket ile anlaşarak maaş şeklinde alabilirsiniz. bu sistem Prim İadeli Hayat Sigortası ile benzerliği olsada, bir çok bakımdan farklıdır, Prim İadeli Hayat Sigortası bir sigorta aracıdır ve siz ödediğiniz ilk yılda bile hayatınızı kaybetseniz yine de teminatın tümü ayilenize ödenir, süre sonunda hayatta olursunuz ise sadece ödediğiniz primi(dolar cinsinden) geri alırsınız. Bireysel Emeklilik sistem(BES) aslında bir tasarruf sistemidir, ne kadar prim ödersini o kadar tasarruf etmiş olursunuz, ek olarak devlet payı %25 ve yatırım fonlarından kazandığınız parayı da elde etmiş olursunuz.

Zorunlu Trafik Sigortası

Araba kullanan herkes kaza yapabilir, kaza zamanı çoğu zaman kendimizde veya kendi aracımızda meyadana gelen hasardan çok karşı tarafın aracına veya aractaki insanlara gelen hasar başımızı derde sokar, bu sorunun maddi kısmı giderilmesi için Zorunlu Trafik sigortası kullanılır, hasar anında karşı tarafta meydana gelen maddi ve bedeni zararları sigorta firmanız karşılar, bu sayde he sigorta yaptıran hemde karşı taraf için güvence sağlanır ve o yüzden bu sigorta tüm trafike çıkan araçlar için zorunludur.

Kasko

Kasko Zorunlu trafik sigortasının tersidir, her türlü araç kazasında, karşı taraf yoksa veya karşı taraftan kaynaklı kaza değilse, sizin uğradığınız hasarı karşılar, sadece kaza değil, afet durumları, çalınma ve buna benzer gibi olaylarda karşılaştığınız hasarlar da kasko tarafından karşılanır ve hasarın maddi kısmı size ödenir

Yangın sigortası

Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. Yangın Sigortası, Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir

Zorunlu Deprem DASK

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 268 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

Mesleki Sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk sigortası ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyetinde, Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veyab) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı  sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir.